Odkazy | Rodokmeny | Poslat vzkaz | Kniha návštěv   

Úvod

Chovatelská stanice

Naše feny

Štěňata

Fotogalerie

Standard

Historie

Výstavní ocenění

Pracovní zkoušky

Gabriela Navrátilová
Slunečná 8/514
712 00 Ostrava - Muglinov
Czech Republic

Tel.: +420 604 513 530
Fax: +420 596 244 678

e-mail:
gabi.navratilova@tiscali.cz
Standard

Standard FCI č.99

Země původu: Německo
Datum zveřejnění platného originálního standardu: 27.02.1990
Uplatnění: Všestranný lovecký pracovní pes (ohař)
Klasifikace FCI: skupina 7 - ohaři
Sekce 1.1 - kontinentální ohaři, typ "Braque", s pracovní zkouškou

Celkový vzhled: Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Funkčně
zdatný pracovní typ, pěkného tvaru, šlachovitý, silně osvalený. Pohlavní
dimorfismus - samčí a samičí typ - má být výrazně vyjádřený.

Důležité proporce:
- Délka trupu k výšce v kohoutku zhruba 12:11.
- Délkové proporce hlavy: délka od špičky nosu k začátku čela
o něco delší než délka mozkovny k zevnímu týlnímu hrbolu.
- Hrudní končetiny: vzdálenost lokte ke středu záprstí
a vzdálenost od lokte ke kohoutku má být zhruba stejná.

Chování (povaha): Všestranný, snadno ovladatelný, povahově vyrovnaný pes s loveckou vášní, který se vyznačuje systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však nadmíru temperamentní. Čich pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a kořistnický: též ostražitý, vé však agresivní. Spolehlivě vystavuje a pracuje ve vodě. Má obzvláště dobré vlohy k práci po výstřelu.

Hlava:

- lebka v souladu k výšce těla a obličejové části hlavy. U psa
je širší než u feny. U obou pohlaví však je v dobrém poměru šíře temene
k celkové délce hlavy . Ve středu čela prohlubeň. Zátylek lehce až mírně
vystupuje. Za očima zřetelná lícní kost.
- stop nepatrně vyjádřený.
- nosní houba: velká, vystupující nad spodní čelistí. Tmavá
masová barva, směrem dozadu postupně přechází v šedou. - morda: dlouhá, zejména u psů silná, z profilu působí téměř
hranatě a v oblasti řezáků a špičáků zhruba stejně silná. Nosní
hřbet rovný, časti poněkud klenutý, nikdy ne vypouklý.
- pysky: přiměřeně převislé, zbarvené jako patro masově. Koutek vyznačen.
- chrup: Čelisti silné, chrup úplný, pravidelný, silný. Řezáky dolní
čelisti se dotýkají kořene řezáků horní čelisti (nůžkový skus).
- líce: svalnaté a zřetelně vyznačené. "Suchá hlava".
- oči: barva jantaru,tmavé až světlé, s inteligentním výrazem.
Ve štěněcím věku blankytně modré. Oči jsou kulaté, téměř nejsou
postavené šikmo. Víčka dobře přiléhají.
- uši: široké a poměrně dlouhé, dosahující zhruba k ústním koutkům.
Vysoko a úzko nasazené, v dolní části zaoblené do mírné špičky.
Ve střehu lehce stočené dopředu, zvrásněné.

Krk:
Nesený a působící ušlechtile, horní linie z profilu prohnutá.
Svalnatý, kulatý, ne příliš krátký, suchý. K ramenům se zesiluje
a ledně přechází do hřbetní i hrudní partie. Kůže na hrdle nepříliš volná.
Trup:
horní linie z profilu, od prohnuté linie krku přechází harmonicky
přes dobře vyznačený kohoutek do relativně dlouhých, pevných zad.

Kohoutek: Dobře vyznačený.

Hřbet:
Pevný a svalnatý, ne spáditý a ani ne pronesený. Záď
nepřestavěná. Poněkud delší hřbet není vadou, neboť je pro plemeno typický.

Záď:
Pánev je dlouhá a mírně šikmo postavená.

Hruď:
Silná, ale ne nadměrně široká, dostatečně hluboká - dosahující
k loktům a dostatečně dlouhá. Dobře klenutá, aniž by měla válcovitý
tvar, s dlouhými žebry. Předhrudí dobře vyznačené. Spodní linie
z profilu lehce stoupající, břicho není vtažené.

Ocas:
Nasazení ocasu se nachází poněkud hlouběji pod hřbetní linií, než
je tomu u jiných srovnatelných plemen. Prut je silný a dobře osrstěný.
V klidu visí dolů, ve střehu a při práci je nesen vodorovně nebo výše.

Hrudní končetiny:
"Vysoké", šlachovité, rovné a souběžné, nemají široký postoj, ramena
dlouhá a šikmá. Dobře přiléhající, výrazně osvalená. Lopatka správně
zaúhlená. Plece šikmo postavené, dost dlouhé a silné. Loket volný
a rovně ležící. Není vybočený dovnitř ani ven, předloktí dlouhé, rovné,
zápěstí silné, pevné, záprstí šlachovité, lehce šikmo postavené.

Přední tlapky:
Silné, postavené rovně ke středu těla. Prsty leží těsně u sebe a jsou
klenuté. Delší střední prsty jsou plemenu vlastní, a proto nejsou
chybou. Drápy světlé až tmavošedé. Polštářky dobře pigmentované, pevné.

Pánevní končetiny:
Vysoké, šlachovité, dobře osvalené, rovnoběžné, nejsou vybočené
dovnitř, ani ven. Stehno dost dlouhé, silné, dobře osvalené. Koleno
silné, pevné, lýtko dlouhé, šlachy zřetelně vystupují, kotník
silný a pevný. Pata šlachovitá, téměř svisle stojící.

Zadní tlapky:
Pevné, kompaktní, bez paspárků. V ostatním stejné jako přední.

Chůze / pohyb:
Při všech druzích pohybů je chod prostorný a plynulý. Pánevní
i hrudní končetiny jsou stavěné souběžně. Cvalový skok je dlouhý
a plochý. Hřbet zůstává v klusu rovný. Jinochod je nežádoucí.

Kůže:
Silná, dobře, ale ne příliš těsně přiléhající.

Osrstění:

Krátkosrstí:
Krátká (ale delší a hustší než u většiny srovnatelných
plemen), silná, velmi hustá a hladce přilehající krycí srst. Bez
podsady a nebo s nepatrným množstvím podsady.

Dlouhosrstí:
Měkká, dlouhá krycí srst s podsadou a nebo bez.
Hladká nebo mírně zvlněná. Na špičkách uší je přípustná sametová srst.
Délka srsti na bocích 3-5 cm. Na spodní straně krku, předhrudí a břiše
většinou trochu delší.Dobré osrstění zadní strany hrudních končetin, jakož
i kalhoty na pánevních končetinách, směrem dolů však kratší. Prut s pěknou
vlajkou. Osrstění je i mezi prsty. Osrstění hlavy je kratší. Krátké
a tvrdé osrstění s delším vlasem a středně dlouhými a hustými pesíky
a s hustou podsadou (tzv."stockhaar") a mírně vytvořenou vlajkou
a kalhotami se příležitostně vyskytuje u psů smíšeného původu.

Barva:
Stříbrná, srnčí nebo myší šedá, jakož i přechody mezi těmito barevnými
tóny. Hlava a uši jsou většinou mírně světlejší. Bílé znaky jsou přípustné
pouze v omezené míře na prsou a na prstech. Případně se středem hřbetu
táhne více či méně výrazný tmavý "úhoří pruh". Psi s výslovně červenožlutým
pálením mohou dostat maximálně hodnocení "dobrý". Hnědé pálení je
závažnou chybou.

Velikost a hmotnost:

- kohoutková výška:
Psi: 59 až 70 cm (ideální velikost 62 - 67 cm)
Feny: 57 až 65 cm (ideální velikost 59 - 63 cm)

- Hmotnost:
Psi: cca. 30 až 40 kg
Feny: cca. 25 až 35 kg

Vady:
Každá odchylka od výše uvedených vlastností musí být
považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné
stupni odchylky.

Závažné vady:

- Výrazné odchylky v typu.
- Netypičnost vzhledem k pohlaví.
- Hrubé odchylky ve velikosti a proporcích.
Obličejová část hlavy: Hrubé odchylky, např. příliš silné pysky, krátká
nebo špičatá morda.

Čelisti a chrup: Chybění více než dvou PM1 nebo M3.

Oči: Lehké, především lehké a jednostranné chyby očních víček.

Uši: Výslovně krátké nebo dlouhé, nestočené.

Hřbet: Výrazně propadlý nebo kapří hřbet. Přestavěný hřbet.

Hrudník, břicho: Sudovitý hrudník, nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku.

Vtažené břicho.

- Hrubé anomálie v postavení končetin, např. nedostatečné úhlení, vybočené lokty,
otevřené tlapy.
- Volná kůže na krku (lalok). Velké odchylky ve tvaru těla a osvalení.
- Silně vyjádřený sudovitý nebo kravský postoj.
- Špatný chod v jednotlivých druzích pohybu, také nedostatečný posun - jinochod.
- Hrubé nedostatky, např. velmi jemná nebo velmi hrubá kůže.
- Přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem.
- Chybějící osrstění ne břiše a uších (kožené uši). Vlnitá srst na velké
části těla u krátkosrsté varianty. Vysloveně kudrnaté nebo přiléhavé osrstění
u dlouhosrsté varianty.
- Odchylky od odstínu šedi, jako např. nažloutlá nebo nahnědlá barva. Hnědé pálení.
- Značné odchylky ve velikosti nebo v hmotnosti (např. více než 2 cm v kohoutkové výšce).
- Ostatní hrubé nedostatky.
- Mírné nedostatky v povaze.


Vylučující vady:

- Absolutně netypický, především těžkopádný nebo tělesně slabý.
- Absolutně nevyrovnané proporce.
- Absolutně netypický, např.hlava připomínající buldoka.
Obličejová část hlavy: Absolutně netypická, např.prohnutý nosní hřbet.

Čelisti a chrupy: Předkus, podkus, chybění dalších zubů.

Oči: Entropiím, Ektropium.

Uši: Absolutně netypické, např. odstávající.

- Vysloveně silný lalok.

Hřbet: Silně propadlý nebo kapří hřbet: silně přestavěný hřbet.

Hrudník, břicho: Vysloveně sudovitý nebo deformovaný hrudník.

- Rachitické nebo deformované nohy.
- Chronická ochablost.
- Nedostatky, které vysloveně brání pohybu v jednotlivých druzích chůze.
- Deformace a vady kůže.
- Částečně nebo úplně bez srsti.
- Jiná barva než šedá. Rozsáhlé hnědé pálení. Bílé znaky
na jiných částech těla než na hrudi a tlapách.
- Vysloveně nadměrná nebo nedostačující výška.
- Ostatní deformace. Nemoci, které je nutno považovat za dědičné, např. epilepsie.
- Nedostatky v povaze, např.plachost nebo bázlivost.

Výše uvedený přehled vad nemůže přirozeně obsáhnout všechny
vyskytující se vady a proto je nutno jej považovat za soupis příkladů vad.

Poznámka:
Psi musejí vykazovat dvě zřetelně normálně vyvinutá
varlata, zcela sestouplá v šourku.