Odkazy | Rodokmeny | Poslat vzkaz | Kniha návštěv   

Úvod

Chovatelská stanice

Naše feny

Štěňata

Fotogalerie

Standard

Historie

Výstavní ocenění

Pracovní zkoušky

Gabriela Navrátilová
Slunečná 8/514
712 00 Ostrava - Muglinov
Czech Republic

Tel.: +420 604 513 530
Fax: +420 596 244 678

e-mail:
gabi.navratilova@tiscali.cz
Historie

Výmarský ohař - pes knížecího dvora

VO patří k nejstarším německým plemenům krátkosrstých ohařů.
Jisté je snad jen to, že původ elegantního, robustního psa zajímavé
stříbrošedé barvy je dost nejasný.

Tak, jako u všech velmi starých plemen, nelze předky spolehlivě vystopovat. Existují dvě verze:

1. Buď se předpokládá, že VO pocházejí pouze z jediného předka, z výchozího
typu hnědě zbarveného starého německého ohaře a změna barvy se vysvětluje náhlou
mutací, utvrzenou potom selektivním chovem na tento stříbrošedý tón.

2. Druhá verze soudí, že mezi předky VO jsou nověji krátkosrstý ohař, pointr,
pravděpodobně modrá ulaská doga, přičemž jejich původ však sahá až k dnes již vyhynulému
vodiči (leithund). Vnější vzhled psa a tvar lebky ostatně zcela jasně ukazují na brakýřovité
předky. Hovoří se i o černých barvářích sv.Huberta. Jejich dědictvím by byla i nejcennější
lovecká vloha VO pro práci s nízkým nosem na stopě a ostrost.

Systematický odchov VO je doložen až od přelomu 18. a 19. století, především
na dvoře saskovýmarského arcivévody Karla Augusta. Současníci ho nazývají
králem mezi lovci a lovcem mezi králi. Jeho smečka loveckých psů byla pověstná
a vynikali v ní silní, stříbřitě šedí psi. Takto zbarvené psy prý arcivévoda Karel
August poprvé uviděl podle sdělení německého kynologa Emila Ilgnera při honech
na panství knížete Esterházyho a Auersperga v Čechách. Protože byl při honech nadšen
rovněž jejich výkony a inteligencí, nechal se několik jedinců poslat na svůj výmarský
dvůr, kde pak byli dále šlechtěni.

CHARAKTERISTIKA


VO prosluli svými vynikajícími loveckými vlastnostmi, z nich byla
nejvíce ceněna právě vloha pro práci s nízkým nosem na stopě, dále
pak ostrost a ostražitost. Toho využívali i hajní, kteří oceňovali pomoc VO
při obraně proti pytlákům.

VO je lehce ovladatelný (pro odborníka) a všestranně využitelný ohař s obzvláštními
vlohami pro práci na barvě, a rovněž pro vodní a veškerou lení práci. VO je velmi
inteligentní pes, který dospívá poněkud později než ostatní plemena ohařů, a tak je snad
lepší na něj při výcviku tolik nespěchat